Foto: © Gaute Bruvik / www.nordnorge.com
Remember Remember
husk dette

Betingelser - Turer

Les mer om våre reisebetingelser for turer og om dine rettigheter når du som privatperson bestiller en en tur fra Fjord Tours på internett, eller fra en av våre salgskontor i Norge eller i utlandet. Tur operatører eller agenter må bruke våre Agent sider, hvor andre betingelser gjelder.

Turer kjøpt og betalt på våre nettsider:

Billetter til turer kjøpt på Fjord Tours nettsider kan ikke endres, videreselges eller refunderes. Fjord Tours avbestillingsforsikring kan kjøpes sammen med turer og koster kr. 350 per person per tur. Les mer om avbestillingsforsikringen her.

Dersom du skulle ha behov for å avbestille, men ikke har kjøpt avbestillingsforsikring av Fjord Tours, må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap for eventuell refusjon. Det er viktig at du alltid har en gyldig reiseforsikring som både dekker avbestilling og andre uhell som kan oppstå når du er ute på reise.

Generelle regler og vilkår for billetter kjøpt på utsalgssteder i Norge:

Under finner du generelle regler og vilkår for billetter kjøpt på våre Salgssteder i Norge:

Hvem er ansvarlig?

  • Teknisk arrangør er Fjord Tours AS.
  • Salgsstedet skal passe på at du får utlevert de nødvendige reisedokumenter og er ansvarlig for at du blir informert om alle vesentlige forandringer som gjelder din bestilling.
  • Du er selv ansvarlig for å ha med deg alle reisedokumenter og sjekke at billettene er i henhold til din bestilling.

Når kan du bestille?

Bestillinger foretatt ved en av våre salgssteder i Norge kan gjøres like frem til togets avgang under forutsetning av ledig kapasitet på tog og hos eventuelle underleverandører.

Når blir din bestilling bindende?

Din bestilling blir bindende for deg så snart den bekreftes muntlig eller skriftlig av selger. Disse vilkårene gjelder fra dette tidspunkt, uavhengig av om du har betalt reisen eller ikke.

Hvordan skal du betale?

Bestiller du reisen ved en NSB stasjon, skal billettene betales kontant eller med kredittkort.

Hva skjer om du ikke betaler i tide?

Dersom reisen ikke betales innen den avtalte betalingsfrist, blir reisen automatisk kansellert. Du kan da bli belastet iht. gjeldende avbestillingsregler for NSB/Fjord Tours AS og eventuelle underleverandører.

Hva skjer om du vil avbestille?

Du kan avbestille muntlig eller til Fjord Tours AS skriftlig til stedet hvor du bestilte billetten din. Ved avbestilling og endring av billett gjelder følgende regler:

  • Dagsturer og rundreiser u/overnatting: Ved avbestillinger/endringer av dagsturer og rundreiser uten overnatting, vil ubenyttede billetter bli refundert med 75% inntil 1 dag før avreise. Etter dette gis det ingen refusjon. Et administrasjonsgebyr pålydende kr 40,- vil påløpe. Delvis benyttede billetter vil ikke bli refundert.
  • Hurtigruten & Norge i et nøtteskall®: For avreise med Hurtigruten i perioden 16. september – 15. april taper du hele summen (med unntak av evt. avbestillingsbeskyttelse) dersom du avbestiller senere enn 3 dager før avreise. For avreise med Hurtigruten i perioden 16. april – 15. september taper du hele summen (med unntak av evt. avbestillingsbeskyttelse) dersom du avbestiller senere enn 7 dager før avreise.
  • Hotell Pakker (gjelder kun Vinteropplevelser): Ved avbestilling inntil 14 dager før avreise, blir hele summen refundert (med unntak av evt. avbestillingsforsikring). Ved avbestilling mellom 14 og 4 dager før avreise, blir 50% av reisens pris refundert. Ved avbestilling senere enn 4 dager før avreise, får du ikke refundert noe. Dette gjelder også dersom du ikke møter ved avgang eller du mangler de nødvendige reisedokumenter.
  • Grupper: For firma/gruppeturer gjelder egne regler for avbestilling.

Hva skjer om du blir syk?

Dersom du ved bestilling av reisen tegner en avbestillingsbeskyttelse, har du rett til å avbestille reisen vederlagsfritt med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen. Avbestillingsbeskyttelsen gir deg rett til å avbestille reisen dersom det inntreffer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død i din egen husstand eller i nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for deg å gjennomføre reisen. Forholdet skal dokumenteres ved legeattest utferdiget på skjema godkjent av Lægeforeningen og Den Norske Reisebransjeforening. Avbestillingsbeskyttelsen blir ikke refundert.

Retten til avbestilling gjelder også dersom hindringen rammer en annen i reisefølget, og det derfor er urimelig å kreve at du skal gjennomføre pakkereisen uten at vedkommende person er med. Dokumentasjon vedrørende avbestillingsgrunnen må fremvises senest én måned etter at forholdet inntraff. Dersom du har kjøpt en reise hvor prisen er basert på at to eller flere bor i samme rom, hytte eller leilighet, vil avbestillingsbeskyttelsen dekke de tillegg som ellers ville påløpe som følge av at du ikke kan gjennomføre reisen.

Avbestillingsbeskyttelsen omfatter også hendelser som er av plutselig og alvorlig karakter, og som kunden verken kjente til eller burde kjent til da avtalen ble inngått, og det ikke er rimelig å kreve at kunden benytter seg av turen. Slike forhold kan for eksempel være betydelig skade på eiendom. Forholdet skal dokumenteres ved politirapport eller attest fra forsikringsselskap.

Hva hender om noe går galt?

Fjord Tours AS kan avlyse en reise dersom uforutsette forhold som vi ikke er herre over, slik som naturkatastrofe, arbeidskonflikter eller tilsvarende inntreffer og gjør det vanskelig eller utilrådelig å avvikle reisen (force majeure). Kunden har ikke krav på tilbakebetaling dersom avbrytelsen skyldes force majeure.

Om det skjer noe under selve reisen, skal du så snart som mulig gi beskjed til salgsstedet hvor du kjøpte reisen eller vårt Kundesenter tlf 55 55 76 60 slik at vi om mulig kan rette opp feilen. Hvis ikke kan du miste retten til å påberope deg mangelen. Om du ønsker å reklamere, skal dette gjøres så raskt som mulig til salgsstedet hvor du kjøpte reisen eller til NSBs Servicesenter, e-post: servicesenter@nsb.no.

Hva om vi ikke blir enige?

Om vi ikke blir enige kan du henvende deg til Reklamasjonsnemda for Selskapsreiser innen 4 uker etter at du har fått endelig svar fra NSB eller Fjord Tours AS. Tlf. 22 54 60 02, mellom kl 09:00-11:00.

Forbehold om endringer og feil i våre trykksaker og på internettsidene våre

Vi har forbehold om trykkfeil og at tider, priser og vilkår kan endre seg i løpet av gyldighetsperioden.