Foto: Matti Bernitz

Informasjon om Fjord Pass®

Fjord Tours skal fra 2021 avvikle dagens Fjord Pass® ordning. Innehavere av et gyldig Fjord Pass® vil fortsatt kunne bruke kortet ut sin gyldighetsperiode!


 

Dagens Fjord Pass® ordning avvikles fra 2021.


 

Alle med et gyldig Fjord Pass® vil kunne bruke rabattkortet ut sin gyldighetsperiode.


 

Bruk e-post adressen som er tilknyttet ditt Fjord Pass® i betalingsprosessen for å få din rabatt.