Foto: Foap Visitnorway

Key Account Manager - Internasjonalt salg

Fjord Tours AS er selskapet bak Norge i et nøtteskall™ - Norges mest internasjonalt kjente rundreise. Norge i et nøtteskall™ har siden lanseringen i 1982 utviklet seg til å bli den mest populære, bærekraftige rundreisen i de norske fjorder. Fjord Tours har etablert seg som en ledende aktør i reiselivsnæringen i Norge. Selskapet eies av VY Gruppen og Fjord1.

Vi i Fjord Tours ønsker at besøkende fra hele verden skal få oppleve det vakreste av norsk natur på en enkel, tilrettelagt og bærekraftig måte. I tillegg til Norge i et nøtteskall™ tilbyr Fjord Tours ulike turer, aktiviteter, overnatting og transportbilletter til B2C og B2B. 

Om stillingen

Vi er i sterk vekst og ansetter derfor flere i vårt internasjonale salgsteam. I denne omgang er vi på jakt etter en selvgående og erfaren Key Account Manager til å supplere vårt B2B team i Bergen. Våre B2B-kunder er hovedsakelig internasjonale turoperatører og agenter fra hele verden.

Som Key Account Manager vil du ha ansvar for dedikerte kunder og markeder, samtidig som du vil ha et overordnet ansvar for å støtte og videreutvikle alle våre eksisterende kunder.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som liker å selge, kommunisere med kunder og er serviceminded. Du liker å bygge relasjoner, forbedre og effektivisere arbeidsprosesser, er strukturert og du tar alltid utgangspunkt i kundens behov. Du har erfaring fra lignende stillinger og du snakker flere språk.

Hvis dette høres interessant ut sender du søknad og CV til: 

Masako Takayanagi, Head of international sales 
Email: masako@fjordtours.com 
Søknadsfrist: 15.oktober 


Fjord Tours AS (Bergen) is looking for a Key account manager for our International sales team 

Fjord Tours AS is the company behind Norway in a Nutshell® - Norway's most internationally known tour. Norway in a Nutshell® is a round trip with public transport and was launched in 1982. Since then, Fjord Tours has been a leading player in the tourism industry in Norway. Fjord Tours is owned by the VY group and Fjord1. 
 
Fjord Tours sees nature in Norway as a national treasure and wants visitors from all over the world to experience it in an effortless, organized and sustainable way. In addition to Norway in a Nutshell® and other Nutshell tours, Fjord Tours offers various activities, accommodation and transport tickets which we sell/distribute both to B2B and B2C.
 
Our B2B customers are mainly international tour operators and agents from all over the world. We are growing strongly and are therefore hiring more people in our international sales team. We are currently looking for a self-motivated and experienced Key Account Manager to supplement our team in Bergen. 
 
As Key Account Manager, you will have responsibility for dedicated customers and markets, while at the same time you will have overall responsibility for supporting and further developing all our existing customers.

We are looking for a sales focused, communicative and service-minded colleague. You enjoy building relationships, improving and streamlining work processes, are structured and understand our customers needs. You have experience from similar positions and you speak several languages. 
 
As a Key Account Manager with us, you will have the opportunity to work with exciting products and services that promote the best of Norwegian nature and local culture. You will also get a good working environment, exciting contact with the international tourism industry and good development opportunities. 
 
If this sounds interesting, send your application and CV to: 
Masako Takayanagi, Head of international sales 
Email: masako@fjordtours.com.
Application deadline: October 15th