Foto: Fjord Norge, Paul Edmundson

Stavanger

Stavanger er Norges fjerde største by med ca. 130 000 innbyggere. Byen er kjent som Norges oljehovedstad.

Området i og rundt Stavanger tilbyr varierte, ville og vakre naturopplevelser. Fra bratte fjell og vakre fjorder til lange strender langs kysten av Jæren: alt er innen rekkevidde av byen Stavanger.

Stavanger har alltid vært en internasjonal by avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. I vikingtiden var Stavanger et sterkt sentrum. Noen av Norges rikeste gravfunn fra denne tiden stammer fra dette området.

Midt på 1600-tallet brant store deler av byen ned til grunnen, inkludert hele den gamle bydelen tilbake fra middelalderen. Dagens bydel ”Gamle Stavanger”, består nå av 173 vernede og restaurerte tre hus oppført på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Dette er en av Nord-Europas best bevarte trehusbebyggelser og byen har mottatt flere priser for bevaringsarbeidet.

På 1800 tallet startet for alvor den økonomiske oppsvingen i byen som skulle sørge for varig økonomiskvekst helt frem til i dag. Sildefiske, skipsfart og hermetikkindustri var hovedpilarene i Stavangers økonomiske vekst frem til 1960 tallet da de første oljefunnene ble gjort. På dette tidspunktet blir grunnlaget for den moderne storbyen Stavanger lagt. Stavanger blir etter hvert et viktig administrativt sentrum for norsk oljeindustris virksomhet både i inn- og utland. Denne strategisk viktige rollen har etter hvert gitt Stavanger navnet Norges oljehovedstad.

Byen har flere museer og samlinger, som er både lokale og nasjonale. Mest besøkt er nok Norsk Oljemuseum. Dette er til nå det eneste petroleumsmuseet i Europa.