Foto: © Mellemværftet - Kristiansund
Rembmer Remember
husk dette

Mellemvarftet

Mellemværftet i Kristiansund er en avdeling av Nordmøre Museum, beliggende i bydelen Vågen i Kristiansund. Skipsverftet ble anlagt i 1856 og er i dag et levende skipsverft.

En viktig målsetning for verftet er å ta vare på og videreføre eldre tiders teknikker og håndverkstradisjoner. Verftet er åpent for publikum hele året i vanlig arbeidstid.

Mellemværftet er Fartøyvernsenter for Møre og Romsdal fylke. På verftet har vi tre slipper (hælinger) der vi kan ta fartøy opp til 90 fot. Ellers består verftet av tømmersag, treverksted, smie, mekanisk verksted og boliger.

Det er mye aktivisering av anlegget/verkstedene i sommersesongen med tilbud for besøkende. Omvisning hver time. Utstillinger på grunnplanet av bolighuset, støperiet, smia og maskinverkstedet. Fokus på den historiske rammen for verftet: Teknologien og teknikken rundt bygging og vedlikehold av seilførende og motoriserte treskip, det mekaniske verkstedets betydning for mekaniseringen av håndverket og industrien og den daglige driften på et skipsverft på 1900-tallet.

Muséet er åpent mandag - fredag.

  • Fitness

    Fysisk form

    FOR ALLE
  • Season

    Sesong

    17.JUN - 13.AUG

Anbefalte turer i Norge

Fra

Den klassiske Norge i et nøtteskall® turen

Fra

Sognefjorden i et nøtteskall

Fra

Hardangerfjorden i et nøtteskall