Foto: ©Paal Audestad - www.fjordtours.com

Sikkerhet på reisen - Korona

Når du bestiller en tur eller aktivitet fra Fjord Tours, skal du være trygg på at reisen eller aktiviteten avvikles på en sikker måte. Våre transport- og aktivtitesleverandører og hotellpartnere har innført omfattende tiltak i forhold til smittevern og forholder seg til gjeldende retningslinjer og smittevernstiltak fra Folkehelseinstituttet.


 

Alle våre transport- og aktivitetsleverandører forholder seg til de grunnleggende smittevernstiltak kommunisert av FHI. Vi oppfordrer våre reisende til å også følge disse:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene må overholdes
 • Kontaktreduserende tiltak

 

 


 

Våre samarbeidspartnere

Fjord Tours tilbyr reiser, hoteller og aktiviteter over hele landet. Vi samarbeider med en rekke ulike leverandører innen transport, overnatting og aktiviteter. Disse samarbeidspartnerne har alle innført tiltak med tanke på smittevern og sikkerhet i forbindelse med Koronaviruset.

Når du bestiller en tur, overnatting eller aktivitet fra Fjord Tours, skal du være trygg på at dette gjennomføres på en sikker måte. Dersom du er interessert i å vite mer om våre samarbeidspartneres forskjellige tiltak, får du mer informasjon lenger nede på denne siden.


 

Tog


 

Våre samarbeidspartnere Vy og Flåmsbana har innført omfattende tiltak i forbindelse med smittevern på reisen. De følger veilederen utarbeidet av FHI, i samarbeid med UIC (The Worldwide Railway Association).

I tillegg til de grunnleggende smittevernstiltakene er hovedtrekkene listet opp her:

 • Tilrettelegging for god håndhygiene for ansatte og kunder
 • Utplassering av hånddesinfeksjonsmiddel på hensiktsmessige områder i arbeids- og passasjerflyten, som for eksempel med inngangen og utgangen av toget
 • Forsterket renhold og kontaktreduserende tiltak
 • Kun 50 prosent av passasjerkapasitet benyttes.
 • Kontaktløs billett og betaling
 • Passasjerer oppfordres til å bruke nærmeste toalett, og kø ved toaletter bør unngås
 • Kontakt mellom ansatte og passasjerer begrenses
 • Ansatte har mottatt opplæring i de nye rutinene og vil overholde disse
 • Reisende vil motta informasjon om anbefalte smitteverntiltak på reisen

 

Regiontog, Vy: Bergen - Oslo og vice versa

I alle vogner er kun mulig å velge vindussete slik at bare 50% av plassene er tilgjengelig for salg. For familier og grupper som har lov til å sitte sammen, har konduktøren fireseter som kan disponeres. Disse kan ikke bestilles i forkant og må ordnes manuelt om bord. Setene er ikke fysisk merket om bord i toget.

Reisende bes holde nødvendig avstand og benytte alle tilgjengelige innganger og vogner slik at plassen utnyttes. Det blir foretatt ekstra renhold på viktige kontaktflater om bord og togene blir vasket med desinfiseringsmiddel. Reisende bes vise billetten frem uoppfordret til billettkontrollører og det oppfordres i størst mulig grad til å håndtere egen bagasje. Det blir informasjon om bord i togene via plakater og høyttaler. Det er stengt for servering i Kafé og alle drikke- og snacksautomater. Reisende kan ta med egen mat og drikke til reisen.

Lokale tog, Vy: Bergen – Voss – Myrdal og vice versa

Vy har redusert setekapasitet til 50% om bord i alle lokaltogene. Seter som ikke kan brukes er tydelig merket. For å opprettholde anbefalt avstand er setene merket i sikk-sakk mønster om bord i toget.

Flåmsbana, Flåm Utvikling: Flåm - Myrdal og vice versa

Flåmsbana har redusert til 50% passasjerkapasitet for å legge til rette slik at alle passasjerer kan holde tilrådd avstand. Flåmsbana vil ikke ha avstengte seter eller plassreservasjon. Det blir informert om å holde avstand ved ombordstigning og om bord, ved oppslag og digitalt.

 


 

Båt


 

Fjordcruise, The Fjords: Flåm - Gudvangen og vice versa

The Fjords har redusert til 50% passasjerkapasitet for å legge til rette slik at alle passasjerer kan holde tilrådd avstand. De reisende bes holde nødvendig avstand og benytte de tilgjengelige innganger, det er skiltet slik alle påstigende går inn en inngang og benytter en annen utgang. Dette blir tydelig merket. Det foretas ekstra renhold på viktige kontaktflater om bord.

Reisende bes vise billetten frem uoppfordret til ansatte som kontrollerer billettene og det oppfordres til å i størst mulig grad håndtere egen bagasje. Det blir informasjon om bord digitalt og via høyttaler.Det er stengt for servering i Kafé og drikke- og snacksautomater. Reisende kan ta med egen mat og drikke til reisen.


 

Buss


 

Skyss: Voss – Gudvangen og vice versa

Reisende bes om å holde god avstand til alle rundt seg. Dette inkluderer også busssjåføren. Ikke gå om bord i bussen uten at du ser at det er plass til å holde god avstand til andre reisende.  

Det er innført 50% plasskapasitet om bord i bussen og halvparten av setene vil være tydelig sperret av. Hold god hånd- og hostehygiene og følg de grunnleggende smittevernstiltakene. 


 

Andre leverandører og samarbeidspartnere


 

Aktivitetsleverandører

Flere av våre aktivitetsleverandører har redusert kapasitet på sine aktiviteter, for å ivareta tilstrekkelig avstand mellom deltakere.

Enkelte aktivitetsleverandører har også bestemt seg for å innstille driften for inneværende sesong, da de ser at det blir vanskelig å garantere for smittevernsikkerheten til deltakere. Noen aktiviteter er selvsagt enklere å gjennomføre i tråd med anbefalinger enn andre.

Leverandører av alle aktiviteter det er mulig å bestille på våre sider har innført tiltak for å ivareta sikkerheten til deltakerne.

Hoteller

Våre hotellpartnere følger også rådene fra helsemyndighetene og har iverksatt flere smittevernstiltak. Hvilke tiltak som innføres kan variere fra hotell til hotel, men mange hotelle har innført følgende tiltak:

 • Styrket renhold av fellesområder, felles arealer, og flater som berøres, samt egelmessig desinfisering av håndtak, kortterminaler og heisknapper
 • Økt fokus på håndhygiene med ekstra stasjoner for hånddesinfeksjon
 • Matservering endres på flere hoteller og mat som serveres vil i flere tilfeller være emballert, eller servert som tallerkenretter. Det legges enkelte steder til rette for at gjester kan velge å spise på sitt hotellrom
 • Betjening har fått instrukser og retningslinjer for hvordan man skal opptre for å ivareta ekstra god hygiene

Du vil motta mer informasjon på hotellet du skal overnatte på enten via betjening, digitale skjermer eller plakater.


 

Følg de generelle reiseråd og ha en trygg reise!