Foto: Erik Østlie

Voss Bussterminal

Voss Bussterminal ligger 250 meter fra Voss Stasjon. Stasjonen er under ombygging og stasjonen er derfor midlertidig flyttet, se kart under.


Kart Voss Bussterminal