1. Mennesker og kultur
  2. Norges arktiske klima

Norges arktiske klima

Norges Arktis er et av de mest unike stedene på planeten. Dessverre har klimaendringene en ødeleggende innvirkning på arktiske områder over hele verden. Hvis endringen ikke skjer raskt for å reparere skaden som allerede er gjort, vil resultatene være ødeleggende for arktiske områder så vel som resten av verden.
Longyearbyen, Svalbard, Norway
James Padolsey/ Unsplash.com
Denne teksten har blitt oversatt ved hjelp av kunstig intelligens.
La oss se på hvordan klimaendringene har påvirket Arktis og strategiene noen selskaper implementerer for å beskytte denne vakre arktiske naturen og dyrelivet.

Norges Arktis

Norges arktiske region består av noen få ulike områder. Omtrent halvparten av landet, inkludert deler av fastlandet, ligger nord for Polarsirkelen. De nylig sammenslåtte fylkene Troms og Finnmark og Nordland er også en del av Norges arktiske region. Utenfor fastlandet er det tre tilleggsområder som utgjør Norges arktiske region.
Det første er Svalbard, som ligger omtrent 640 km nord for Norges fastland. Bjørnøya ligger rundt 400 km nord for fastlands-Norge. Til slutt ligger Jan Mayen omtrent 880 km nord for fastlandet. Sammen utgjør disse regionene, sammen med de nordligste delene av fastlandet, Norges arktiske region.
Tha Arctic Svalbard - Norway
Chris Marquardt/ Unsplash

Befolkning og dyreliv i Norges Arktis

Norges totale befolkning er på rundt 5,2 millioner. Av denne kaller omtrent 380 000 mennesker Norges Arktis sitt hjem. Tromsø er den mest befolkede byen i Norges Arktis og har en befolkning på omtrent 72 000. Den nest mest befolkede byen i Norges Arktis er Bodø, som huser rundt 50 000 innbyggere. Omtrent 480 000 mennesker bor i Norges fastlandsarktis. Til slutt er det omtrent 3 000 mennesker bosatt på Svalbard.
Samene er en viktig del av befolkningen i Norges Arktis. Samene er etterkommere av en urbefolkning med en nomadisk arv. Det antas at den totale samiske befolkningen er rundt 70–80 000, og omtrent halvparten av denne befolkningen bor i Norge. Historien om forholdet mellom den norske regjeringen og det samiske folket har ikke alltid vært vennlig. Imidlertid har dagens samer i Norge sin egen økonomi, språk, kultur og parlament. Mange samer tjener til livets opphold ved å drive med reindrift. Andre jobber innen tjeneste-, reise- og servicenæringer, samt offentlig sektor.
Whales in Northern Norway
Whales - Marten Bril / Www.Visitvesteralen.Com
I tillegg til menneskene i Arktis er det også hjemsted for et mangfoldig dyreliv. Alt fra isbjørner til hvaler og polarrever holder til her. Faktisk på Svalbard, overstiger isbjørnene antallet mennesker!
I Tromsø kan du bli med på en spennende hvalsafari for å få et nærmere blikk på dette fantastiske dyret!
Ice berg on water in the arctic
Melissa Bradley / Unsplash.com

Klimaendringer i Norges Arktis

Dette fantastiske landskapet som så mange mennesker og dyr kaller sitt hjem, er dessverre i alvorlig fare. Klimaendringenes miljøpåvirkning har en katastrofal effekt på verdens arktiske regioner, som uten tvil vil påvirke resten av verden. En nylig rapport fant at Norges arktiske øyer varmes opp raskere enn nesten alle andre steder på jorden. På Svalbard antas det at tining av bakken vil forårsake skred, snøsmelting og jordskred som kan ødelegge eksisterende infrastruktur og forstyrre naturlig dyreliv. Smeltende isbreer i Norges Arktis vil også påvirke både isbjørn- og selbestanden som bruker isen for å jakte.
Polar bear by the sea   Arctic climate change
Jason Hillier / Unsplash
Dessverre har global oppvarming i Arktis skapt en positiv tilbakemeldingsløkke. Når temperaturene stiger, forhindrer den absorberte solstrålingen om sommeren dannelse av is om høsten og vinteren. Nedgangen i sjøisdekning i Arktis virker faktisk for å forsterke oppvarmingen, og skaper dermed en ond sirkel. I tillegg til smeltingen av isen er det endringer vi ikke kan se med våre øyne. Norges hav blir stadig surere når de absorberer karbonutslipp. CO2 er mest løselig i kalde polare farvann, og som et resultat lider marint liv i polare strøk sterkt.
There is no planet B - save the world
Markus Spiske / Unsplash

Endring er nødvendig nå

Det er klart at dramatiske og raske endringer må skje så snart som mulig hvis det er håp om å bevare det fantastiske arktiske landskapet og beskytte de menneskelige og dyrepopulasjonene som kaller det sitt hjem. FNs forskere krever enestående handlinger for å begrense karbonutslippene. De advarer om at hvis dramatiske skritt ikke tas i løpet av det kommende tiåret, vil skadene være uopprettelige.
Noen selskaper har begynt å gå foran ved å gjøre betydelige endringer i politikken sin. Norwegian Air har nylig blitt det første flyselskapet som signerer en avtale med FNs rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC). Denne avtalen innebærer et løfte om å jobbe med strategier for karbonkompensasjon. Dette betyr at det gjøres forsøk på å kompensere for klimagassutslipp i ett område ved å redusere utslippene et annet sted. Ifølge UNFCCC planlegger Norwegian Air å måle og rapportere klimagassutslipp, redusere klimagassutslippene så mye som mulig og kompensere gjenværende utslipp med FN-sertifiserte utslippsreduksjoner (CER).
Our lives are in our hands
Paddy O Sullivan / Unsplash.com
Mange føler seg inspirert til å gjøre endringer når de får muligheten til å besøke Arktis. Å se det fantastiske landskapet og møte menneskene som bor her, har definitivt en varig innvirkning på besøkende. Vi oppfordrer deg til å søke bærekraftige reisealternativer når du reiser til Norges Arktis. Spør oss hvordan vi kan hjelpe!

Gjør deg klar for vinter i Norge